user_mobilelogo

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

Ośrodek Informatyczno-Szkoleniowy Audax sp. z o.o.

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
218715
  Do automatycznej konfiguracji konta w Outlook Express można użyć darmowego programu Outlook AutoConfig
 • Z menu wybierz Narzędzia | Konta zakładka Poczta.
 • Kliknij przycisk Dodaj | Poczta (rys.1).

oe1

Rys.1. Lista skonfigurowanych kont pocztowych.
 • W nowo otwartym oknie w polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje dane osobowe. Pamiętaj, że będą one wyświetlane u odbiorcy wiadomości (rys.2).

oe2

Kliknij Dalej. W polu Adres e-mail wpisz swój adres e-mail (rys.3).

oe3

Rys.3. Internetowy adres e-mail.
 • Na następnej stronie, jako serwer poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP) (rys.4). Wpisujemy dla naszych usług w obu okienkach o konstrukcji mail.nazwadomeny

oe4

Rys.4. Nazwy serwerów e-mail.
 • Następnie kliknij Dalej. Nazwa konta to pełna nazwa adresu e-mail. Hasło to hasło, które było podawane podczas rejestracji konta (rys.5).

oe5

 • Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.
 • Po zamknięciu kreatora na liście pojawi się przed chwilą skonfigurowane konto pocztowe. Teraz zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Na zakładce Serwery zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelniania (rys.6).
 • oe6

  Ustawienia zaawansowane kont pocztowych

  Niektóre serwery wymagają zmiany portów w Outlook Express. Należy przejść do właściwości konta pocztowego i wybrać zakładkę Zaawansowane (rys.7). Numery poszczególnych portów znajdują się w tabelce na końcu artykułu.Rys.7. Ustawienia zaawansowane kont pocztowych.
  W większości przypadków port wychodzący (SMTP) należy zmienić z 25 na 587 lub 465. 

  oe7

  Dodatkowe ustawienia dla usługi gmail.com
  Aby móc odbierać i wysyłać pocztę z konta gmail.com należy w ustawieniach konta pocztowego (na zakładce Przekazywanie i POP) zaznaczyć opcję Włącz POP dla wszystkich wiadomości (rys.8).

  oe8
  Rys.8. Ustawienia konta pocztowego na stronie www gmail.com.
  Ustawienia zaawansowane kont pocztowych

  Niektóre serwery wymagają zmiany portów w Outlook Express. Należy przejść do właściwości konta pocztowego i wybrać zakładkę Zaawansowane (rys.7).